Budoucí generace

  • 31. 8. 2018

Kdy půjdeme do důchodů se jistě stane nepříjemnou otázku pro populaci, které je nyní rok, až dva roky života. Až vstoupí do puberty a budou si pokládat tuto otázku, tak se asi nepřestanou divit. Myslím, že přesáhnou osmdesát let života, než budou moci odejít na zasloužený odpočinek. Je nutné se však ptát, zda se lidský život, tedy přesněji řečeno, průměrný věk úmrtí nebude pohybovat kolem sto, nebo více let?

Užívejte si současnou

Kdy půjdeme do důchodů je otázka, kterou jsem si několikrát položil a dospěl jsem k názoru, že zasloužený odpočinek bude pouze číslo (věk), ale nebudu dostávat žádnou rentu, tak jako je tomu nyní, tím jsem si téměř jistý, a pokud ano, tak to bude opravdu minimum, které se nebude v žádném případě rovnat průměrné mzdě. Ve dvaceti-dvou letech jsem si založil spoření, které mi v pokročilém věku zajistí dostatek finančních prostředků. Takže odejdu na zasloužený odpočinek v době, kdy budu mít dostatečný finanční kapitál.