Izrael – kde vzniklo napětí, které neutichá?

                Jen málokterý stát na světě je tak kontroverzním územím jako Izrael. Vznikl poměrně nedávno – v roce 1948. Jeho vzniku však musely předejít hrůzy druhé světové války a holocaustu – cíleného vyvražďování židovského obyvatelstva v nacistické Evropě. Ano – tato země je jediným čistě židovským státem. A to je příčina neustálého napětí na Blízkém východě.
židovská čtvrť
                Vznikl totiž na území antické Judei. V oblasti, kterou před více než 2000 let skutečně obývalo židovské obyvatelstvo. Jenže tyto končiny postupem času dobyli a ovládli Arabové, kteří Židy vyhnali. Ti pak po staletí nuceně žili v diaspoře po celém světě. Až právě po hrůzách holocaustu a díky silnému sionistickému hnutí (jehož cílem bylo vytvoření svobodného státu Židů) se světové mocnosti rozhodli uměle vrátit Izrael do rukou původních „vlastníků“.
                To ovšem rozdmýchalo konflikt, který se táhne již více než 70 let. V oblasti, která se jmenovala Britský mandát Palestina, bylo z rozhodnutí Velké Británie a dalších spojenců měl vzniknout Izrael, ale zároveň s ním také Palestina – stát, který měl patřit místním Arabům. Palestina byla dokonce co do rozlohy větší. Jenže nikdy oficiálně žádný samostatný, suverénní palestinský stát neexistoval! Příliš hrdí muslimští osadníci, společně s ostatním státy Arabského poloostrova (a za podpory téměř všech států světa, které vyznávaly islám), vyhlásili hned v den vzniku Izraeli válku.
palestinské boje
                Válku, kterou ale nově vzniknuvší stát vyhrál. Jeho obyvatelé, kteří se sem sjížděli ze všech koutů světa, byli podporování především Spojenými státy, které tak posílily svůj vliv v západní Asii (především kvůli ropě z Perského zálivu). Přesto, že početně se nemohli arabským vojskům rovnat (bojovali v podstatě proti spojené armádě Saudské Arábie, Egypta, Jordánska, Sýrie s podporou Iráku a Íránu a dalších), ubránili se a navíc učinili některé významné územní zisky.
                Tím se „rozjel“ konflikt, který trvá do dnes, přestože intenzita i způsob jeho vedení se značně proměnil. V současné době nejde o válku v pravém slova smyslu, ale spíše o teroristické útoky a potyčky ve sporných územích. Obě strany se také více než kdysi snaží o mírové rozhovory. Přesto je však klid na Blízkém východě prozatím utopií.

About the Author

You may also like these

No Related Post