Skutečně existuje vizuální, zvuková a mechanická paměť?

  • 29. 7. 2022

Učení je pro mnoho lidí problémem. Mají problém si dané informace dostat do hlavy. Není tedy divu, že se hledají způsoby, jak lze učení usnadnit. A jedním z nich jsou i typy paměti. Již před mnoha desetiletími bylo postulováno, že někteří lidé se lépe učí tím, že onu věc vidí či si ji přečtou, jiní tím, že ji uslyší a zase jiní tak, že si onu věc sami vyzkouší.

 

Tato metoda je široce rozšířená a používá ji mnoho učitelů. Dokonce existují i testy, které mohou dětem říci, který typ paměti nejspíše má. Výsledkem by tedy mělo být, že jim dokážeme pomoci lépe se učit, což povede k lepším studijním výkonům. Přesto nic takového nevidíme. Proč? Jednoduše proto, že tato teorie byla v poslední době opět prozkoumána a ukázala se jako chybná. Ve skutečnosti se totiž potvrdilo, že ačkoliv lidé vstřebávají určité informace lépe danou formou, nemá to co dělat s typem paměti.

 

tabule s matematickým příkladem

 

Ve skutečnosti totiž nezáleží na tom, o jakou formu se jedná, ale o to, jak je daná forma pro daného člověka poutavá. Proto mohou některou látku lépe vstřebat čtením, zatímco jinou poslechem a další zase vyzkoušením. Nakonec se tedy ukázalo, že nezáleží na tom, v jaké formě je látka podána, nýbrž na tom, jak moc se na ni dítě soustředí. Bohužel, jak už to tak bývá, většinou žádná z forem nezaujme všechny, rozhodně ne stejnou měrou. To samozřejmě zvyšuje podporu teorie typů učení.

 

klasická školní třída

 

Je tedy dobré se stále zajímat o nejnovější poznatky v tomto oboru, zvláště pokud jste učitelé. Jen tak totiž pomůžete svým žákům dosáhnout lepších výsledků. Samozřejmě, není možné zaujmout všechny stejně, přesto bychom se o to měli stačit. Jen málokdo si to totiž uvědomuje, ale jde zde bez nadsázky o budoucnost další generace. Pokud totiž nebudou ve škole soustředěni a nebudou toho tolik vědět, nebudou mít šanci dostat se na dobrou školu. A rozhodně by byla škoda jim tuto možnost vzít.

Jak naučit děti zacházet s penězi – Začněte co nejdříve a nespoléhejte na školu!

  • 5. 3. 2022

Děti musíme neustále vzdělávat, řada rodičů ale spoléhá hlavně na školu. Ne každá škola ale děti naučí vše podstatné, třeba to, jak zacházet s penězi. 

Jak naučit děti zacházet s penězi – Začněte co nejdříve a nespoléhejte na školu! 

Dnes se tomu říká základy finanční gramotnosti a v některých školách jde dokonce o samostatný předmět, který se vyučuje. Má totiž dětem ukázat, jak vhodně zacházet s penězi, což v budoucnu může pomoci zabránit tomu, aby se mladí lidé zbytečně zadlužovali. Zní to logicky, že? Jenže nejde o povinný předmět a školy jej tak zařazují jen sporadicky v rámci svých možností do svého vzdělávacího plánu, ne každá škola tak dospívající děti naučí potřebné základy finanční gramotnosti. Naučit děti, jak zacházet z penězi by měli především rodiče. Jak na to a jak srozumitelně a nenásilně vštípit dětem tyto základy o vydělávání a utrácení peněz? 

pokladnička pro děti

Začněte určitě s kapesným

Dávat dětem kapesné není výsadou, není to odměnou, mělo by to být něco zcela automatického a je třeba si uvědomit, že právě takhle se děti učí zacházet správně s penězi. Nemusí to být nijak vysoká částka, to si ani řada rodičů nemůže dovolit, měla by to být částka přiměřená, třeba i symbolická, ale děti by ji měly dostávat pravidelně. Tak jako dostávají dospělí svou výplatu. Je třeba určit hranice, dítě by mělo vědět, na co mu kapesné slouží a tyhle věci by jim rodiče neměli pořizovat jen tak. Děti se musí naučit hradit si své výdaje z vlastních peněz, třeba i z peněz, které dostanou od babiček na narozeniny. Je třeba ale dětem vysvětlit, že není rozumné všechny peníze z kapesného utratit ihned, musí s nimi umět vyjít po nějakou dobu a taky by jim něco mělo zbýt. Tak jako si dospělí snaží šetřit peníze na horší časy a chtějí mít úspory. Tohle je stejné. 

peníze v hotovosti

Do kasičky nebo na bankovní účet? 

Doba jde dopředu a tak dnes nejsou výjimkou ani dětské účty, kdy i děti mohou dostávat své kapesné na bankovní účet a pak platí kartou. Tohle je spíše pro starší děti, dětem na prvním stupni základní školy jistě nebudete zřizovat účet, ale i později to může být zrádné. I pro nás dospělé je totiž mnohem jednoduší utratit peníze z účtu, naopak, pokud máme hotovost, zacházíme s penězi úplně jinak. Dítě by mělo mít svou kasičku a tam by si mělo spořit, mělo by vidět peníze na vlastní oči. Mělo by si je umět spočítat. K bankovnímu účtu pro děti tak přistupujte až mnohem později, i když je to jednodušší. 

Děti budou v životě žít podle toho, co se naučí. I základy toho, jak fungují peníze, tak musí dobře znát. 

Jak na efektivní čtení

  • 17. 12. 2019

Čtení je jednou z nejzákladnějších věcí k čerpání informací. Schopnost toho, jak na knihu a text, jsme se naučili již v první třídě na základní škole. Postupem času nám ale čtení pomohlo k tomu, jak uchopit svět a věci kolem sebe. Naučilo nás přemýšlet a je cenným nástrojem v našem životě.

Na samém začátku je důležité si uvědomit, proč čteme. Co je důvodem, že jsme otevřeli nějakou knihu či publikaci? Je to způsob relaxace, získání dovedností na ovládání pračky nebo text, který se musíme naučit k přednášení prezentace? Je rozdíl, zda potřebujeme informace z textu vytěžit nebo jen proplouváme dějem s našimi oblíbenými postavami.
soubor knih

Dále bychom měli vědět, co se při čtení děje. Snažíme si zapamatovat nějaké informace? Potřebujeme nastudovat návod na ovládání televize? Získáváme přehled o souboru filmů, které daný režisér natočil? Odpověď na tyto otázky nám pomůže zodpovědět způsob, jakým budeme číst. Pokud si potřebujeme informace z textu zapamatovat, je nutné, abychom jednotlivé řádky procházeli opravdu detailně, pečlivě a soustředěně. V případě, že se jedná pouze o odpočinkovou literaturu ve formě beletrie, není nutné se na slova tak detailně zaměřovat.

Samostatnou kapitolou je učení se na test. Při procházení učebnic je dobré nespěchat a dělat si vlastní poznámky. Každý odstavec z učiva si také můžeme nahlas sami pro sebe převyprávět vlastními slovy. Snadno si pak látku zapamatujeme.
police s knihami

Mezi poslední stránku efektivního čtení patří tipy na to, jak číst rychleji. Zvyšování rychlosti čtení závisí na touze po zlepšení se. Pokud se chceme v určité dovednosti posouvat, musíme pro to něco udělat. Důležité je, abyste na vybranou knihu měli klid a nebyl ve vašem okolí nějaký element, který by vás rušil. Rychlost, jakou budete otáčet stránky, závisí také na dvou velmi podstatných věcech a to je váš mozek a oči. Ve výsledku záleží na praxi a tom, jak jsou tyto dvě věci schopny spolupracovat. S dalším a dalším čtením si také rozšiřujeme slovní zásobu a ta je při rychlém čtení zásadní.