Jak na efektivní čtení

Čtení je jednou z nejzákladnějších věcí k čerpání informací. Schopnost toho, jak na knihu a text, jsme se naučili již v první třídě na základní škole. Postupem času nám ale čtení pomohlo k tomu, jak uchopit svět a věci kolem sebe. Naučilo nás přemýšlet a je cenným nástrojem v našem životě.

Na samém začátku je důležité si uvědomit, proč čteme. Co je důvodem, že jsme otevřeli nějakou knihu či publikaci? Je to způsob relaxace, získání dovedností na ovládání pračky nebo text, který se musíme naučit k přednášení prezentace? Je rozdíl, zda potřebujeme informace z textu vytěžit nebo jen proplouváme dějem s našimi oblíbenými postavami.
soubor knih

Dále bychom měli vědět, co se při čtení děje. Snažíme si zapamatovat nějaké informace? Potřebujeme nastudovat návod na ovládání televize? Získáváme přehled o souboru filmů, které daný režisér natočil? Odpověď na tyto otázky nám pomůže zodpovědět způsob, jakým budeme číst. Pokud si potřebujeme informace z textu zapamatovat, je nutné, abychom jednotlivé řádky procházeli opravdu detailně, pečlivě a soustředěně. V případě, že se jedná pouze o odpočinkovou literaturu ve formě beletrie, není nutné se na slova tak detailně zaměřovat.

Samostatnou kapitolou je učení se na test. Při procházení učebnic je dobré nespěchat a dělat si vlastní poznámky. Každý odstavec z učiva si také můžeme nahlas sami pro sebe převyprávět vlastními slovy. Snadno si pak látku zapamatujeme.
police s knihami

Mezi poslední stránku efektivního čtení patří tipy na to, jak číst rychleji. Zvyšování rychlosti čtení závisí na touze po zlepšení se. Pokud se chceme v určité dovednosti posouvat, musíme pro to něco udělat. Důležité je, abyste na vybranou knihu měli klid a nebyl ve vašem okolí nějaký element, který by vás rušil. Rychlost, jakou budete otáčet stránky, závisí také na dvou velmi podstatných věcech a to je váš mozek a oči. Ve výsledku záleží na praxi a tom, jak jsou tyto dvě věci schopny spolupracovat. S dalším a dalším čtením si také rozšiřujeme slovní zásobu a ta je při rychlém čtení zásadní.

About the Author

You may also like these