Co ovlivňuje náš životní styl

Vzdělání
V dnešní době má vzdělání dvě funkce, za prvé se jedná o dosažení určité kulturní úrovně a s tím spjatým všeobecným přehledem a za druhé jde o získání praktických dovedností potřebných k vykonávání určitého zaměstnání. Vzdělání hraje ve většině případů důležitou roli v sociálním postavení a to jak v kvalitě způsobu života, v příjmové a životní úrovni nebo v pracovním postavení.
posezení s přáteli.jpg

Příjem
Peníze, tudíž příjem, mají v dnešní době asi jeden z největších vlivů na životní styl jedince. Mají vliv nejen na životní styl, ale také na jejich budoucnost, budoucnost jejich dětí a v neposlední řadě také na to jak si daného jednice budou lidé vážit ve společnosti. Jelikož to, jakou má daný jedinec šanci dosáhnout určitých životních podmínek, určuje třídní postavení ve společnosti.

Pracovní postavení
Jedním z faktorů ovlivňující náš životní styl je takzvaná sociální prestiž, která se odvíjí právě především podle pracovního postavení. Jelikož právě od sociální prestiže se člení jednotlivé profese do skupin a právě potom lidé se stejnou sociální prestiží mají i podobný životní styl.

Volný čas
Volný čas neboli čas svobodného rozhodování, je důležitou složkou životního stylu jedince, jelikož i podle toho jak právě vy trávíte svůj volný čas a s jakými lidmi se během něj stýkáte, má vliv na vaše postavení ve společnosti.
muž v obleku.jpg
Etapa rodinného života
Na váš životní styl bude mít bez pochyby i to v jaké fázi vašeho života se právě nacházíte, jelikož pravděpodobnost že středoškolský student bude mít stejný životní styl jako matka od dvou dětí je velice malá. S tím v jaké etapě se právě nacházíte, souvisí mnoho faktorů, jako je například míra vašeho vzdělání nebo množství volného času a tím se tudíž následně liší i váš životní styl.

Typ lokality
Jedním z dalších hledisek ovlivňující životní styl je typ lokality, ve které trávíte největší část vašeho života. Místo ve kterém žijete, pracujete a trávíte svůj volný čas, utváří váš životní styl podobně, jako to jaké máte vzdělání. Jelikož pokud máte vystudované dvě vysoké školy, ale budete bydlet ve vesnici, nemusíte zde své vzdělání uplatnit a váš životní styl se vytvaruje právě podle dané lokality.

About the Author

You may also like these