Poskytujeme profesionální instalační služby docházkového systému


Nejste spokojeni s evidováním příchodů a odchodů zamÄ›stnanců Vaší firmy dosavadním způsobem? Pak není na co Äekat. Neváhejte a vsaÄte na ambiciózní docházkový systém Comarr. Moderní soustava má v popisu práce nejen záznam pohybu pracovníků pÅ™es vstupní bránu Vaší firmy, ale mimo primární docházku dovede zaznamenaná fakta využít pro další oblasti. Plánování dovolených, mzdová problematika, personální otázky, povolení pobytu konkrétních osob v konkrétním Äase v konkrétním pracovním prostoru.

DoporuÄíme Vám dle VaÅ¡ich pÅ™edstav konkrétní verzi aplikace

V případÄ›, že hodláte zadat zamÄ›stnancům Vaší firmy konkrétní úkoly, je nejdříve nutné zjistit, zda se vůbec na pracoviÅ¡ti nacházejí. Zamýšlené aktivity mohou být porovnány s aktuálním stavem přítomnosti a nepřítomnosti konkrétních pracovníků. A to prostÅ™ednictvím systému, na jehož základÄ› je docházka pÅ™esnÄ› monitorována. Vždy se rychle dozvíte, zda lidé pracují na zadaném úkolu, nebo jsou na pracovní schůzce mimo firmu, Äi na neschopence nebo dovolené.

About the Author

You may also like these

No Related Post